Sällskapsspel

Som du säkert vet finns det flera tärningsspel som kanske inte är så mycket hasardspel som det är sällskapsspel. De tärningsspel vi gärna spelar med familjen eller med vänner, riktigt bra för att fördriva tiden på lata semesterdagar. Ett praktexempel på ett sådant spel är Yatzy: enkla regler, spännande och roligt. Något som alla kan vara med på oavsett ålder. Dessutom behöver man inte särskilt mycket för att spela, fem vanliga tärningar, ett block och en penna är allt som krävs.

Det bästa är såklart om man har ett riktigt Yatzy-block när man ska spela men det är inte nödvändigt. Det går bra att rita upp alla poängkolumner själv också bara man är säker på att allt kommer med.

För att börja spela så slår man en varsin tärning om vem som ska börja, tänk på att ju fler deltagare desto längre tid kommer spelet att ta. Den spelare som slår högst mellan ett och sex med sin tärning får börja. Nu slår man först alla tärningarna på en gång, det får man göra tre gånger varje gång det är ens tur. Efter första slaget så bestämmer man vilken satsning man ska satsa på att ta poäng på. Sedan försöker man få till det genom att spara de tärningar man vill ha kvar och slå om de andra. Man kan även slå om allihop om man inte tycker att något var tillräckligt bra. Skulle det bli så att man inte får ihop något alls så kan man välja mellan tre saker; sätta poängen på enkelnummer om man fått många av något, sätta poängen på chans eller stryka en valfri satsning i sin kolumn.

Dessa satsningar kan man plocka poäng på:

Enkeltal/ental – När du fått ihop många av ett specifikt tal, som treor eller fyror. Poängen räknas genom att räkna ihop de tärningar som visar det talet.

Par/tvåtal – Man satsar på att få par i något, mest poäng får man såklart på ett par i sexor.

Tvåpar – För att plocka dessa poäng ska man få två olika par, tillexempel två femmor och två sexor som på denna satsning ger högst poäng.

Tretal – Man satsar på att få triss i något och räknar ihop poängen på de tre tärningarna.

Fyrtal – Det gäller att få fyra tärningar att visa samma siffra sedan räknar man ihop den sammanlagda poäng som de fyra visar.

Liten stege – För att få ihop en liten stege ska man ha tärningar som bildar en stege mellan ett och fem.

Stor stege – För en stor ska man ha tärningar som bildar en stege mellan två och sex.

Kåk – För att få poäng på kåk behöver man få fram ett tretal och ett par på sin tur.

Yatzy – Detta får man när man lyckats få alla tärningar att visa samma poäng.

Chans – Här sätter man poängen om man inte lyckats få någon annan satsning och man ändå har höga poäng på tärningarna.

Bonus – Har du lyckats skrapa ihop mer än 63 poäng på dina ental får du en bonus på 50 poäng.

När alla har fyllt sina poängkolumner är spelet slut och man räknar ihop poängen. Den som har högst poäng vinner. Det är därför man måste stryka om man inte kan lägga poängen någonstans. Annars skulle man kunna spela i evigheter och ingen skulle vinna.